Privacy Policy

PRIVACYBELEID:

Pale Fox Wines Ltd  zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen www.palefoxprosecco.com en ons cookiebeleid sets op basis waarvan alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door onze website www.palefoxprosecco.com te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de wet) is de gegevensbeheerder Pale Fox Wines Ltd met maatschappelijke zetel in Unit 1A Hazlewood Tower, W10 5DT, Londen.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie je geeft ons. U kunt ons informatie over u geven door formulieren op onze site in te vullen of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze diensten, inlogt op de beveiligde faciliteit op onze site en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving en fysiek adres bevatten.
 • Informatie die we over u verzamelen. Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:
  • technische informatie, waaronder het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
  • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); rapporten, informatie die u op onze site hebt bekeken of gezocht; responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen .
 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u een van de anders diensten die wij leveren, welke informatie en gegevens intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op deze site worden verzameld. We werken ook nauw samen met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en bezorgdiensten, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie) die mogelijk informatie over u van hen ontvangen.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bezorgen wanneer u onze site bezoekt en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

GEBRUIK GEMAAKT VAN DE INFORMATIE

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

  • Informatie je geeft aan ons. We zullen deze informatie gebruiken:
   • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten en om u de informatie, producten en diensten te leveren die u van ons vraagt;
   • om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die waarop u zich al hebt geabonneerd of waar u naar hebt geïnformeerd;
   • om u te voorzien, of geselecteerde derde partijen toe te staan ​​u te voorzien van informatie over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van eerdere aan u geleverde diensten. Als u een nieuwe klant bent en we toestaan ​​dat geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, zullen wij (of zij) alleen langs elektronische weg contact met u opnemen als u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Of een bestaande of nieuwe klanten, als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor onze diensten door:

  • via de link in onze elektronische communicatie aan u of
  • rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres info@palefoxprosecco.com of het hierboven vermelde geregistreerde adres of
  • via de link op onze website
  • om ervoor te zorgen dat inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Informatie die we over u verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken:
  • om onze site te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • om onze site te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;
  • om de producten en diensten die op onze site en aan alle gebruikers van onze site worden aangeboden, te verbeteren;
  • om u in staat te stellen om, waar relevant, deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze site veilig te houden;
  • om de effectiviteit van de advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties aan te bieden;
  • om u en andere gebruikers van onze site suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u of voor hen interessant kunnen zijn.
 • Informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen. We mogen us deze informatie en de gecombineerde informatie voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen). Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken:
  • via de link in onze elektronische communicatie aan u of
  • rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres info@palefoxprosecco.com of het hierboven vermelde geregistreerde adres of
  • via de link op onze website

 

OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met elk lid van onze groep, inclusief eventuele dochterondernemingen of onze houdstermaatschappij, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006. We kunnen uw informatie delen met geselecteerde derde partijen, waaronder:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met hen aangaan om onze diensten aan u te leveren.
 • Analytics en zoekmachine helpen ons bij het verbeteren en optimaliseren van onze site.

Wij mogen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken:

 • in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die wij over zijn klanten bewaren, een van de overgedragen activa zullen zijn;
 • als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief wettelijke verplichtingen onder de wet, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om onze of uw legitieme belangen, rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, inclusief de belangen, rechten en veiligheid van onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. 

JOUW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) of we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of dat we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door:

  • via de link in onze elektronische communicatie aan u of
  • rechtstreeks contact met ons opnemen via het e-mailadres info@palefoxprosecco.com of het hierboven vermelde geregistreerde adres of
  • via de link op onze website

Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk verzoek om toegang kan een nominale vergoeding in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken om u details te verstrekken over de informatie die we over u hebben.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, waar van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 februarist 2020.

CONTACT / DEMO

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten naar ons worden gestuurd op ons hoofdkantoor, Unit 1A Hazlewood Tower, W10 5DT, Londen of via e-mailadres info@palefoxprosecco.com.

Klarna

Om u Klarna's betalingsopties te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties kunnen aanpassen. voor jou.

 Algemene informatie over Klarna die u kunt vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid.